10.000 nieuwe banen in bedrijven op halfjaar tijd: de verandering werkt

Door Johan Van Overtveldt op 3 november 2015, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Activering
10.000 nieuwe banen in bedrijven op halfjaar tijd: de verandering werkt

In de eerste helft van dit jaar creëerden onze bedrijven 10.000 nieuwe jobs. Het is van 2011 geleden dat de private jobcreatie in België zo’n hoge vlucht nam. In diezelfde periode nam het personeelsbestand bij de overheid af met 4.000 ambtenaren: voor zo’n forse daling moeten we zelfs al tot 1996 teruggaan. “Opnieuw een signaal dat aangeeft dat het herstelbeleid van de regering-Michel werkt”, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt. “Het is nu belangrijk dat we de hervormingen en de overheidsfinanciën op koers houden.”

Jobs, jobs, jobs: daarmee wil de federale regering met de N-VA het verschil maken. Niet zomaar jobs, voor alle duidelijkheid. Want vooral de tewerkstelling in de privésector moet naar omhoog. Ons ambtenarenapparaat, dat onder de regering-Di Rupo zo mogelijk nog verder is aangedikt, is dan weer dringend aan een afslanking toe.

Minder ambtenaren

Meer banen in bedrijven en een slankere, efficiëntere overheid: dat zijn de twee sporen van het beleid waarop deze hervormingsregering het langverwachte economische herstel tegemoet rijdt. De cijfers die het Instituut voor de Nationale Rekeningen nu heeft bekendgemaakt, zijn dan ook een duidelijke bevestiging van het gevoerde beleid.

Zo kwamen er in de eerste zes maanden van dit jaar alleen al 10.000 banen bij in de privésector. Die sterke groei komt vooral op conto van de dienstensector. Ter vergelijking: onder Di Rupo zagen we bijna 30.000 van die jobs uit onze economie verdwijnen. Dat er tijdens die periode alsnog een jobaangroei te noteren viel, was louter het gevolg van de toenemende tewerkstelling door de overheid zelf. Een zorgwekkende evolutie, en dat vond toen niet alleen de N-VA maar ook de Nationale Bank. Het geld dat de overheid uitgeeft aan ambtenarenlonen kan zij immers niet inzetten om dringende maatschappelijke noden aan te pakken, in de zorgsector bijvoorbeeld, met het oog op de vergrijzing.

Beleid maakt het verschil

De totale werkgelegenheid, met inbegrip van de extra jobs in de zorgsector, steeg in de eerste jaarhelft zelfs met 15.000 banen. “Ondanks een kwakkelende internationale economie slagen we erin om jobs te creëren”, merkt minister Van Overtveldt op. “We zijn een kleine, open economie. Maar dat wil dus duidelijk niet zeggen dat ons beleid het verschil niet kan maken.”

10.000 nieuwe banen in bedrijven op halfjaar tijd: de verandering werkt

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is