Coronacrisis: federaal noodplan voor economie nu!

Door Johan Van Overtveldt op 19 maart 2020

Later vandaag buigen de regering en de “economic risk management group” zich onder meer over een garantiemechanisme voor bedrijfskredieten. Ik stelde eerder al dat een noodplan van 70 miljard euro zich opdringt om onze economie overeind te houden. Het garantiemechanisme voor bijkomende kredieten aan ondernemingen vormt daar de ruggengraat van.

Om dat garantiemechanisme niet aan zijn doel te laten voorbijschieten, dient aan twee voorwaarden voldaan te zijn. Ten eerste, het moet voldoende omvangrijk zijn. Rekening houdend met de economische impact van de coronamaatregelen die we nu vorm zien krijgen, met de omvang van onze economie en met wat in het buitenland gebeurt, dringt zich een bedrag van om en bij de 40 miljard euro op.

Ten tweede, inzake de risicoverdeling tussen overheid en banken voor nieuwe kredieten kan men in deze barre omstandigheden niet anders dan vanuit de overheid het leeuwendeel op zich te nemen. Ik ga er dan wel van uit dat de banken de bestaande staat van hun kredietverlening pre-corona ongewijzigd laten. In Frankrijk bijvoorbeeld garandeert de overheid in haar crisisplan (dat ondertussen al wet is) naar de banken toe 90% van de nieuw toegestane kredieten. Dit ligt aan de hoge kant en heeft veel te maken met de traditioneel heel nauwe banden tussen de Franse overheid en la haute finance. Gegeven de omstandigheden lijkt 80% een efficiënt percentage.
 

Er is ook onvermijdelijk discussie over het principe van de first loss, zijnde het percentage van eventuele kredietverliezen dat de banken upfront op zich moeten nemen. Frankrijk legt dat niet op maar een laag percentage (3% bijvoorbeeld) lijkt meer aangewezen om voor alle betrokkenen in deze materie de juiste motivaties te creëren.

Hoe dan ook, er mag nu niet meer geaarzeld worden. Langer talmen zal het al zo beschadigde vertrouwen van consumenten en bedrijven verder onderuit halen. De budgettaire gevolgen van niet of onvoldoende handelen zullen zwaarder zijn dan die van een omvangrijk en krachtig garantiemechanisme voor bijkomende bedrijfskredieten.  

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is