COVID-19: N-VA geen voorstander van aanpassing wetgeving havendiensten

Door Johan Van Overtveldt op 18 mei 2020, over deze onderwerpen: Europa, Europees Parlement, Europese Commissie

Vorige week stemde het Europees parlement over een tijdelijke aanpassing van de havendienstenverordening. Gebruikers van de haven betalen voor havendiensten. In het licht van de COVID-19-crisis wil de Europese Commissie toelaten de infrastructuurheffing voor een bepaalde periode kwijt te schelden, te schorsen of te verminderen of een uitstel van betaling te verlenen.  Het voorstel werd door het parlement aangenomen.  Dit dreigt de inkomsten van de havens te ontregelen en een gelijk speelveld te ondermijnen. 

N-VA-Europarlementslid en lid van de transportcommissie Johan Van Overtveldt reageert kritisch: “De meerwaarde van dit voorstel is één groot vraagteken. De bestaande verordening biedt al voldoende flexibiliteit en een aanpassing is volgens ons dus volstrekt onnodig. Bovendien heeft het voorstel belangrijke financiële gevolgen voor de havenautoriteiten aangezien zij de maatregel financieel moeten dragen. Wij willen een ontregeling van de inkomsten van de havens vermijden. Deze inkomsten zijn immers nodig om investeringen te doen in de infrastructuur, te meer omdat de EU erop toekijkt dat er geen staatssteun wordt gegeven aan havens.”

Van Overtveldt benadrukt ook dat een algemene kwijtschelding in Vlaanderen niet aan de orde is omdat niet alle gebruikers op dezelfde manier door de negatieve impact van Covid-19 worden getroffen. Sommige trafiek ondervond geen negatieve gevolgen. Daarom pleit Vlaanderen voor een ad hoc benadering waarin geval per geval wordt bekeken. Een veralgemeende uitbreiding tot alle gebruikers zou contraproductief zijn.

“We zouden  een verstoring van het gelijk speelveld tussen de havens liever willen vermijden. Het risico bestaat dat dezewijziging wordt gebruikt om verdere kortingen af te dwingen en er zo een “race to the bottom” ontstaat. De bestaande wetgeving bevat ook een delicaat evenwicht tussen de Europese zeehavens. Daarover werd lang onderhandeld en wij willen dit niet op de helling zetten. Om al die redenen hebben we dan ook tegen het voorstel gestemd.” besluit Van Overtveldt. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is