Fiscale vrijstelling voor innovatie bedrijven en wetenschappers blijft overeind

Door Johan Van Overtveldt op 27 januari 2015, over deze onderwerpen: Belastingen, Europa

De Europese Commissie (EC) heeft haar onderzoek afgerond naar de uitvoering van de Belgische staatssteun aan innovatieve bedrijven, die werd ingevoerd in het kader van ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling (O&O). Deze zogenaamde ‘Young Innovative Companies’ worden hierbij, onder strikte voorwaarden, gedeeltelijk vrijgesteld van de doorstorting van  bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen voor hun wetenschappelijk personeel.

In 2013 opende de EC, vanuit de DG Concurrentie, een onderzoek om na te gaan of deze fiscale regeling conform de EU-staatssteunregels gebeurde en om te voorkomen dat de ondernemingen onrechtvaardig bevoordeeld zouden worden.

Minister van Financiën Van Overtveldt: “Uit dat onderzoek heeft de Europese Commissie nu besloten dat er geen onrechtmatigheden werden gevonden en dat de toegewezen fiscale voordelen niet moeten teruggevorderd worden.  Dat is goed nieuws voor de innovatieve bedrijven in kwestie. Het gaat om 477 bedrijven die de afgelopen 5 jaar gebruik hebben gemaakt van deze fiscale maatregel." Ter illustratie : In 2013 werd er voor een totaal van ongeveer 13 miljoen euro voordeel toegekend via het niet doorstorten van bedrijfsvoorheffing.

De regeling is ook van toepassing op wetenschappelijke instellingen die aan onderzoekers bezoldigingen uitbetalen of toekennen. Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs; "Een onderbouwd wetenschapsbeleid kan een echte dynamiek tot stand brengen. Het federaal wetenschapsbeleid staat voor grote uitdagingen, ook financiële. Dat de fiscale vrijstelling voor wetenschappers overeind blijft, is ook voor het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek van groot belang."

De Belgische overheid wordt wel vanuit Europa geacht om zo snel mogelijk de wetgeving omtrent deze fiscale maatregel aan te passen conform de EU-richtlijnen. Vanuit de FOD Financiën zal er dan ook op korte termijn een concreet wetsvoorstel worden uitgewerkt met het oog op een vlotte en spoedige overgang van de maatregel. De Minister van Financiën zal dit voorstel zo snel mogelijk bespreken binnen de regering.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is