Investeren in binnenvaart: goed voor economie en milieu

Door Johan Van Overtveldt op 28 juni 2021, over deze onderwerpen: Europa, Infrastructuur en openbare werken, Mobiliteit en Openbare Werken, Waterwegen

Hoe kunnen we het aandeel van vervoer via binnenvaart fors opkrikken?  Daarover buigt de transportcommissie in het Europees parlement zich vandaag. 

N-VA Europees parlementslid Johan Van Overtveldt onderhandelde mee over dit dossier: 

“Vervoer via de binnenvaart is een essentiële schakel in multimodaal transport. Het is bovendien een duurzaam en competitief alternatief voor wegvervoer. Ondanks de vele troeven, blijft het aandeel van de binnenvaart voor vrachtvervoer in de EU met slechts 6,1% echter onder de verwachtingen. Wegtransport blijft goed voor 76,3% en het spoor heeft een aandeel van 17,6%. Om de binnenvaart klaar te maken voor de toekomst, zijn stevige investeringen nodig in infrastructuur. Een specifiek fonds voor de binnenvaart is op zijn plaats.”

De uitdagingen voor de binnenvaart zijn veelvoudig: investeringen in infrastructuur zijn noodzakelijk niet alleen voor meer capaciteit, maar ook om de performantie en betrouwbaarheid van het fijnmazige netwerk te garanderen. Daarnaast moet de sector de veelal oude vloot vernieuwen en vergroenen door in te zetten op alternatieve brandstoffen, batterijen, waterstof, ... Tenslotte vraagt ook digitalisering en automatisering de nodige aandacht. 

Van Overtveldt ziet echter ook veel kansen:  “75% van de binnenvaart is grensoverschrijdend. De sector is dus belangrijk voor onze Europese interne markt. Goede verbindingen tussen zeehavens en binnenhavens zijn cruciaal voor transport naar het hinterland en voor de competitiviteit van onze havens. De binnenvaart is overigens uitermate geschikt voor het vervoer van nieuwe circulaire goederen en energieproducten en kan zo een essentiële schakel vormen in de ontwikkeling van zee- en binnenhavens als circulaire energiehubs.”

De Vlaamse Regering heeft dat goed begrepen en legt in het Vlaamse relanceplan de juiste klemtonen. Het plan voorziet forse investeringen om een aantal bruggen versneld te verhogen, bijvoorbeeld over het Albertkanaal dat met 40 miljoen ton vervoerde producten de belangrijkste Vlaamse waterweg vormt. Er komen ook extra kaaimuren voor een betere ontsluiting van watergebonden bedrijfsterreinen. 

De Europese Commissie maakte donderdag 24 juni het derde Naiades-actieprogramma voor de binnenvaart bekend en geeft daarmee ruggensteun aan het rapport van het Europees parlement. Het verslag wordt in september plenair gestemd. 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is