Johan Van Overtveldt: “Meer opbrengst met minder controles”

Door Johan Van Overtveldt op 8 september 2016, over deze onderwerpen: Belastingen, Fiscale fraude, Financiën
Pakket antifraudemaatregelen verder uitgebreid

Sinds 2013 is het aantal belastingcontroles bij bedrijven gedaald, maar worden er merkelijk meer controles centraal aangestuurd. Tegelijk zijn de opbrengsten uit die controles ook gestegen. “Dat bewijst dat die centraal aangestuurde controles veel efficiënter verlopen”, zegt Johan Van Overtveldt, die als minister van Financiën ook bevoegd is voor de strijd tegen de fiscale fraude.

"Als we die strijd op een ernstige manier willen voeren, dan zijn controles noodzakelijk”, verklaart de minister. “Daarbij focust mijn antifraudeplan in de eerste plaats op grote georganiseerde fraude.”

Geen heksenjacht

De fiscale diensten voeren hun controles pas uit na grondige afweging en evaluatie. “Van een heksenjacht is geen sprake”, stelt Van Overtveldt. “Maar als er klachten zouden zijn over bepaalde controles, dan bestaan er heel wat mogelijkheden om die kenbaar te maken, waarna een onderzoek volgt.” Het aantal bezwaarschriften dat de fiscus ontvangt van ondernemingen daalde de voorbije jaren overigens systematisch, van 6.291 in 2013 naar 5.414 in 2015.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is