Kandidaat Commissaris laat kans liggen om investeringen aan te wakkeren.

Door Johan Van Overtveldt op 9 oktober 2019, over deze onderwerpen: Belastingen, Economie, Euro en EMU (Europese Monetaire Unie), Europa, Europees Parlement, Europese Commissie
Hoorzitting kandidaat Commissaris Gentiloni

Kandidaat Commissaris laat kans liggen om investeringen aan te wakkeren.

 

Deze morgen vond in de Commissie voor Economische- en Monetaire zaken van het Europees parlement (ECON) de hoorzitting met de Italiaanse kandidaat Eurocommissaris Paolo Gentiloni plaats.

Gentiloni zal als Commissaris vorm moeten geven aan het economisch- en fiscaal beleid van de Europese Unie.  Zo zal hij moeten toezien op de naleving van het Stabiliteits- en Groeipact, waarin het beleid en de begrotingen van de verschillende lidstaten geëvalueerd wordt.  Op fiscaal vlak zullen er ook een aantal grote dossiers aan bod komen, zoals de Digital Tax  en de Carbon Border Tax.

Minder geweten is dat Commissaris Gentiloni ook bevoegd is voor Eurostat, het directoraat-generaal van de Europese Unie dat instaat voor de statistische gegevens, maar ook voor de boekhoudkundige regels voor de Europese Unie.  Europarlementslid Johan Van Overtveldt (N-VA) wilde van de kandidaat Commissaris weten of hij van plan is de boekhoudkundige regels voor investeringen door lidstaten te wijzigen.   Op dit moment is het immers zo dat de kost van grote investeringen volledig moeten opgenomen worden in de begroting van de lidstaten in het jaar of de jaren waarop de investeringen plaatsvinden.

Johan Van Overtveldt:

"Die regels zijn absurd.  In de private sector kunnen investeringen afgeschreven worden over een periode van meerdere jaren, zodat de budgettaire last gespreid wordt.  Eurostat laat dit dus niet toe voor publieke investeringen, en dat betekent vaak een rem op noodzakelijke projecten. Denk bijvoorbeeld aan de Oosterweelverbinding.

De nieuwe Europese Commissie wil van investeringen een speerpunt maken.  Als ze dat echt meent, dan moeten die boekhoudkundige regels aangepast worden.

Dat zou veel zinvoller zijn dan alle andere voorstellen die nu circuleren om op een krampachtige manier de budgettaire capaciteit van lidstaten te verhogen.

Uiteraard moet er dan wel op toegezien worden dat het effectief over echte investeringen gaat en dat er geen uitwassen door flexibiliteit ontstaan."

De antwoorden van de kandidaat Commissaris waren in hun geheel teleurstellend, zo ook op deze vraag.  Gentolini verschuilde zich achter de zogenaamde onafhankelijkheid van Eurostat.

Van Overtveldt: "Het valt te betreuren dat een kandidaat Commissaris op dergelijke belangrijke onderwerpen naast de kwestie antwoordt.  De Commissie heeft ook wat het regelgevend kader rond statistiek en boekhoudkundige regels betreft wel degelijk een initiatiefrecht, en kan dus perfect een voorstel doen.  Ik zal er voor zorgen dat deze problematiek niet van de agenda verdwijnt."

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is