Linkse families Europees Parlement verzetten zich tegen controles op NGO’s

Door Johan Van Overtveldt op 15 mei 2020, over deze onderwerpen: Europa, Europees Parlement, Europese Commissie

Gisteren stemde het Europees parlement over de aan de Commissie te verlenen kwijting voor begrotingsjaar 2018.

In het rapport verzoekt het parlement de Commissie onder andere om NGO’s of andere aanvragers die herhaaldelijk of opzettelijk onjuiste verklaringen over fouten uit het verleden voorleggen uit te sluiten, en deze grondiger te controleren.

De linkse en groene groepen dienden amendementen in om deze passage te schrappen.

Europees parlementslid Johan Van Overtveldt reageert verontwaardigd:
"Op het moment dat men er -terecht- over wil waken dat maatregelen en steun ten voordele van bedrijven correct aangewend worden, mogen we toch op zijn minst verwachten dat NGO's aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen. Iedereen gelijk voor de wet. De Europese Rekenkamer stelt vast dat er vaak onvoldoende transparantie is voor wat de fondsen aan NGO's betreft. Ik vind het onbegrijpelijk dat bepaalde politieke groepen in het parlement dat proberen toe te dekken door meer grondige controles af te blokken.  Gelukkig hield de aanbeveling stand bij de stemming.” 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is