Minister Van Overtveldt: “Douane stapt mee in strijd tegen terreur”

Door Johan Van Overtveldt op 20 november 2015, over deze onderwerpen: Veiligheid
Minister Van Overtveldt: “Douane stapt mee in strijd tegen terreur”

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt werkt in overleg met de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen (AADA) aan een actieplan dat een aantal hefbomen moet versterken voor controles door de douane. In een eerste fase is beslist om die controles aan de (Europese) binnengrenzen te verhogen. Ook zullen de douaneambtenaren zwaarder worden bewapend. “Men durft al eens vergeten dat onze douane wel degelijk politiebevoegdheden heeft. Die gaan we nu maximaal aanwenden in de strijd tegen terrorisme en in de samenwerking met andere veiligheidsdiensten”, aldus de minister.

“In tijden van terrorismedreiging is het belangrijk dat alle mogelijke middelen worden ingezet om de veiligheid van onze burgers te waarborgen. Ook de douane kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de strijd tegen terreur”, verklaart Van Overtveldt. Zo zal onze douane haar beschikbare capaciteit de komende periode maximaal aanwenden om risicozendingen intensief te controleren en waar nodig ondersteuning te bieden aan grenscontroles met politie en andere douanediensten. Dit houdt ook in dat zij haar gewone controles, die gebaseerd zijn op risicoanalyses, zal aanvullen met controles van vervoermiddelen die op zicht verdacht lijken. Ook wordt de aanwezigheid van de douane op internationale vervoermiddelen opnieuw opgevoerd.

Bijzondere bevoegdheden

De douane heeft controleteams die actief zijn aan de Belgische landsgrenzen die geen buitengrenzen zijn van de EU. Die teams zijn mobiel en voeren geen controle uit aan vaste grensovergangen. Hun opdracht bestaat er voornamelijk in controles op de openbare weg uit te voeren. Binnen die grenszone, de zogenoemde tolkring, hebben de douaneambtenaren evenwel bijzondere controlebevoegdheden, bijvoorbeeld inzake wapendracht,  grensoverschrijdende achtervolgingen en huiszoekingen. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is