Sociaal akkoord : Extra middelen voor laagste lonen om werkloosheidsval te vermijden

Door Johan Van Overtveldt op 6 februari 2015, over deze onderwerpen: Sociaal akkoord

De Ministerraad heeft vandaag een bijkomende analyse gemaakt van het sociaal akkoord dat afgelopen vrijdag, 30 januari, bereikt werd.

We verwelkomen  dit akkoord ten zeerste in het belang van de sociale vrede. 

De regering heeft daaropvolgend eventuele effecten van de verdeling van de welvaartsenveloppe op de werkloosheidsval bestudeerd. De regering zal, om een toename van die werkloosheidsval te vermijden, een extra maatregel nemen. In de begroting 2015 was er een budget voorzien van 127 miljoen euro als sociale correctie op de geplande indexsprong.

Zoals bekend zal die indexsprong, door de evolutie van de inflatie, niet in 2015 plaatsvinden. Het budget voor de sociale correctie dient dus evenmin aangewend te worden.

Dit budget zal de regering nu ‘pro rata temporis’ heroriënteren en injecteren om de fiscale werkbonus voor de lage lonen te verhogen.  Met deze extra sociale maatregel versterken we de laagste lonen. 

De regering wil prioritair werk maken van jobcreatie en werken lonend maken. Voor wie dit ondanks alle inspanningen niet lukt, of voor wie wegens omstandigheden niet kan werken, voorzien we een degelijk sociaal vangnet,  met inbegrip van een uitkering die we verhogen in de richting van de Europese armoedegrens.

De regering schaart zich hiermee achter het sociaal akkoord.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is