Uitwisseling gegevens financiële instellingen belangrijke stap in transparantie

Door Johan Van Overtveldt op 29 mei 2015, over deze onderwerpen: Belastingen, Fiscaliteit

De federale regering keurde vandaag op voorstel van de Minister van Financiën een voorontwerp van wet goed dat de Federale Overheidsdienst Financiën toelaat om rekeningen van buitenlanders op te vragen bij Belgische financiële instellingen, en om deze vervolgens ter beschikking te kunnen stellen aan andere landen.

Dit is de volgende stap in de FATCA-wetgeving die bestaat uit akkoorden met de V.S. en andere landen om belastingontduiking te vermijden.

Daarom zullen alle Belgische financiële instellingen de gevraagde informatie moeten rapporteren aan de Federale Overheidsdienst Financiën. De FOD speelt op zijn beurt alle informatie door aan de belastingadministraties van andere landen.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt: “Met deze maatregel schrijven we ons in in de wereldwijde automatische uitwisseling van financiële inlichtingen.  Dit is een belangrijk instrument tegen belastingontwijking en tegen internationale fiscale fraude.”

Het voorontwerp van Wet zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State en de privacycommissie.   

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is