Verlenging overgangsperiode in afwachting van nieuwe BTW-regels

Door Johan Van Overtveldt op 22 april 2015, over deze onderwerpen: BTW, Fiscaliteit

Zoals vermeld in het regeerakkoord, maakt deze regering een prioriteit van administratieve vereenvoudiging, ook voor wat de fiscale wetgeving betreft. Hierbij staat onder meer de evaluatie van de btw-regels met betrekking tot voorschotfacturen bovenaan de agenda.

Volgens deze BTW-regels, die werden ingevoerd tijdens de vorige legislatuur, zouden ondernemers enkel aangifte en aftrek van BTW kunnen doen op basis van betaalde voorschotfacturen. Om de betrokken sectoren de tijd te geven hun boekhoudkundige procedure hieraan aan te passen, werd een overgangsperiode in het leven geroepen. In principe zou die overgangsperiode eindigen op 30 juni 2015 en zouden dus vanaf 1 juli 2015 de nieuwe regels verplicht moeten worden toegepast.

Na een evaluatie van de regelgeving door de betrokken sectoren en het kabinet van Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, wordt nu gewerkt aan een nieuwe wettekst ter herziening van die BTW-regels.

In afwachting daarvan werd beslist (Circulaire, E.T.128.109 d.d. 17.04.2015) om de aflopende overgangsperiode te verlengen tot aan de invoering van de nieuwe wettelijke regeling , die in 2016 wordt verwacht.  Hierdoor wordt vermeden dat ondernemers en betrokken sectoren zich meermaals zouden moeten aanpassen aan complexe en wisselende vereisten.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt : “De nieuwe wettekst zal praktijkgericht en duidelijk zijn. Er zal tegemoet gekomen worden aan de terechte bekommernissen van de ondernemingen en cijferberoepen en er zal gestreefd worden naar een regelgeving die ook praktisch gezien haalbaar is.  In afwachting van de nieuwe regelgeving geven we ondernemers en betrokken sectoren via een verlenging van de overgangsperiode de nodige ademruimte.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is