Vooruit verwent aandeelhouder

Door Johan Van Overtveldt op 30 april 2021, over deze onderwerpen: Belastingen, Economie

De mislukking van het loonoverleg komt hard aan voor de socialisten, zo net voor hun jaarlijkse 1 mei-hoogmis. De patstelling rond een nieuw sociaal akkoord zet ook de relaties binnen de Vivaldi regering onder hoogspanning. Vrij voorspelbaar rolden er kloeke uitspraken en stellingnames over de lippen. De meest ophefmakende kwam van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. “Niks voor de werknemers? Dan ook niks voor de aandeelhouders. Als er niks boven de 0,4% kan, dan ook geen dividenden”, aldus Rousseau.  PS-vice premier en minister van Werk  Pierre-Yves Dermagne verklaarde zich onmiddellijk akkoord met Rousseau’s dreigement, een dividendenstop. Bij nader toezien is dit een vreemde stellingname. “Niks voor de aandeelhouder”? Toch wel en misschien zelfs meer dan bij toelating van dividenduitkeringen. Volgt u even.
 

Als een bedrijf winst maakt en een deel van die winst onder vorm van dividenden aan de aandeelhouders uitkeert, dan verdwijnt dat geld uit de onderneming. Verbiedt de overheid de uitkering van dividenden dan blijft het bedrag dat voor dividenden voorzien was per definitie in de onderneming. Daar zal dat geld uiteraard gebruikt worden. In essentie kan dat op twee manieren gebeuren, namelijk: hetzij om investeringen te doen, hetzij om het bedrijfskapitaal -zijnde de fondsen aangewend door ondernemingen om voorraden, betalingsuitstel voor klanten en andere onkosten te financieren- te versterken. 
Een hoger bedrijfskapitaal zal de balansstructuur van de ondernemingen versterken. Ofwel zorgt een versterkt bedrijfskapitaal voor lagere financiële lasten (meer bedrijfskapitaal vermindert de noodzaak aan kredieten) ofwel, indien het om een bedrijf zonder uitstaande kredieten gaat, stijgen de financiële opbrengsten omdat het bedrijf over een groter overschot aan liquide middelen beschikt. 
De andere mogelijkheid is dat het binnengehouden geld gebruikt wordt om investeringen te doen. Vermits het in voorliggend geval sowieso om winstgevende bedrijven, is de kans zeer groot dat deze investeringen rendabel zullen zijn. De winst duidt erop dat het bedrijf in kwestie “goed bezig is” en dus allicht over aanlokkelijke expansiemogelijkheden beschikt. Rendabele investeringen verhogen de waarde van de onderneming daar dergelijke investeringen de structurele winstgevendheid versterken. Uiteraard verhoogt alzo de waarde van de aandelen. 
Kortom, welke aanwending het door regeringsingrijpen geblokkeerde bedrag aan dividenden ook krijgt, het finale resultaat van die blokkering is dat de waarde van de bedrijven in kwestie zal stijgen en de aandeelhouders dus rijker zullen worden. Willen de aandeelhouders die meerwaarde op termijn ook effectief realiseren dan kan dat … belastingvrij, daar er geen belasting op meerwaarde op aandelen bestaat. En zo is de schatkist twee keer de klos want uiteraard moet men ook de roerende voorheffing die op uitgekeerde dividenden verschuldigd is derven. 
Is het echt de bedoeling van Conner Rousseau om op 1 mei fier te verkondigen dat hij de dividenden geblokkeerd heeft en alzo de aandeelhouders op termijn een flink cadeau doet? Een cadeau met een mooie rode strik errond.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is