Vrijstelling van btw voor jeugdhuizen verder uitgebreid

Door Johan Van Overtveldt op 16 december 2015, over deze onderwerpen: Belastingen, Financiën, Jeugd

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt trekt het plafond voor de btw-vrijstelling van jeugdhuizen verder op, van de eerder voorziene 50.000 euro naar 80.000 euro. De jeugdhuizen krijgen daarmee een vrijstelling die veel groter is dan die voor ondernemingen of andere verenigingen. Die genieten slechts van een vrijstelling voor alle omzet onder de 25.000 euro. “Verder dan een verhoging van dat plafond kunnen we niet gaan, dat zou tegen de Europese regels zijn”, stelt Van Overtveldt. Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde toont zich tevreden over het bereikte compromis: “Met deze beslissing zorgt de minister voor de nodige rechtszekerheid en leefbaarheid van de jeugdsector, zeker voor de kleine en middelgrote jeugdhuizen.”

Een maand geleden vroeg de minister van Financiën aan onze jeugdhuizen om zich in regel te stellen met de Europese richtlijnen voor btw-vrijstelling. Die vrijstelling moet namelijk gelinkt zijn aan de bescherming van kinderen en jongeren. En het uitbaten van een drankgelegenheid valt daar niet onder, evenmin als activiteiten waarmee je rechtstreeks in concurrentie gaat met commerciële organisaties die wél btw-plichtig zijn.

Pragmatische oplossing

De minister van Financiën kondigde een pragmatische oplossing aan via een administratieve richtlijn die jeugdhuizen enerzijds onderwerpt aan de btw-plicht, maar anderzijds ook een plafond voorziet waaronder zij kunnen genieten van een vrijstelling. Dat plafond werd in eerste instantie gelegd op 50.000 euro omzet per jaar. “Daarop kwamen de afgelopen weken heel wat bezorgde reacties vanuit de sector”, zegt de minister. “Ik heb die signalen van de jeugdhuizen gehoord, en ik begrijp hun verzuchtingen. Daarom heb ik beslist om dat plafond verder op te trekken naar 80.000 euro. Dat is de maximale tegemoetkoming die ik kan doen.”

Het optrekken van het plafond houdt in dat ongeveer één op de vijf jeugdhuizen onder de btw-plicht zal vallen. De minister benadrukt dat zijn administratie in de aanvangsperiode de nodige soepelheid aan de dag zal leggen. “Daarbij kan de onderwerping aan btw-heffing ook voordelen hebben voor jeugdhuizen, bijvoorbeeld bij bouwwerken”, stipt hij nog aan. “Want voortaan mogen btw-plichtige jeugdhuizen de aangerekende btw ook volgens de normale regels in aftrek brengen.”

Miranda Van Eetvelde ziet in de voorgestelde oplossing alvast een evenwichtig akkoord, dat zowel de Europese regels respecteert als de jeugdhuizen de nodige ademruimte geeft. “Vergeten we niet dat jeugdhuizen één van de steunpilaren zijn van het levende Vlaanderen, van het Vlaamse gemeenschapsleven”, besluit zij.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is