Nieuws over dit onderwerp

Rapport Van Overtveldt pleit voor realiteitszin en betaalbaarheid in geopolitieke context

Vandaag starten in het Europees Parlement de besprekingen over de aanpassing van de Energy Taxation Directive, de Europese richtlijn die het kader bepaalt voor de belasting van elektriciteit, motor- …

Vooruit verwent aandeelhouder

De mislukking van het loonoverleg komt hard aan voor de socialisten, zo net voor hun jaarlijkse 1 mei-hoogmis. De patstelling rond een nieuw sociaal akkoord zet ook de relaties binnen de Vivaldi …

Studie Nationale Bank van België toont de enorme impact van migratie op onze economie aan

In 2018 hebben toenmalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken een studie besteld bij de Nationale Bank van België (NNB). Ze wilden …