Nieuws over dit onderwerp

BTW-vrijstelling voor tolkdiensten aan doven of slechthorenden

Via een aanpassing van de BTW-regeling (beslissing nr E.T.127.709 d.d. 15.06.2015) wordt de vrijstelling voor tolkdiensten, verricht door gebarentolken, schrijftolken en orale tolken ten behoeve van …

Verenigingen en kleine ondernemingen vrijgesteld van BTW

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een belangrijke wijziging goed betreffende de BTW-plicht voor bedrijven. Door deze uitbreiding wordt het plafond …

Verlenging overgangsperiode in afwachting van nieuwe BTW-regels

Zoals vermeld in het regeerakkoord, maakt deze regering een prioriteit van administratieve vereenvoudiging, ook voor wat de fiscale wetgeving betreft. Hierbij staat onder meer de evaluatie van de btw …