Nieuws over dit onderwerp

Als zij het echt meent, dan zal de regering-De Croo de indexkoppeling snel op tafel moeten leggen

“Geeft de toegenomen onzekerheid, tezamen met de opstoot van de gas- en energieprijzen, aanleiding tot niet meer dan een dipje in het post-corona herstel of lopen we een nieuwe dreun inzake …

Johan Van Overtveldt onderhandelde mee over goedgekeurd rapport over binnenvaart: “Goed voor economie en milieu”

Het Europees Parlement keurde deze week een rapport goed dat het transport via binnenvaart een boost wil geven. Europarlementslid Johan Van Overtveldt onderhandelde mee over het dossier. “Vervoer via …

Doe niet zoals de keynesianen

“Wat de keynesianen deden met de leer van Keynes, doet nu ook de Moderne Monetaire Theorie. Ze rekt ervaringen met beleid in uiterst uitzonderlijke omstandigheden op naar een algemeen geldende …