Nieuws over dit onderwerp

Regering breidt mogelijkheden uit voor gelegenheidsarbeid in de horeca

De regering besliste eerder al een aantal maatregelen in te voeren ten voordele van de horeca-sector.  Flexijobs zullen zorgen voor een lagere loonkost en een grotere flexibileit.  Ook het aantal …

Uitwisseling gegevens financiële instellingen belangrijke stap in transparantie

De federale regering keurde vandaag op voorstel van de Minister van Financiën een voorontwerp van wet goed dat de Federale Overheidsdienst Financiën toelaat om rekeningen van buitenlanders op te …

Hulp voor doven en slechthorenden bij invullen belastingaangifte

Vanaf deze week helpt de Federale Overheidsdienst Financiën voor het eerst doven en slechthorenden met het invullen van hun belastingaangifte. Ze kunnen die hulp krijgen op één van de 12 kantoren die …