Nieuws over dit onderwerp

Meer koopkracht via maaltijdcheques

Vandaag heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd waardoor de koopkracht via maaltijdcheques zal stijgen. Dit voorstel houdt in dat vanaf 1 januari 2016 de werkgeversbijdrage voor …

Sociaal akkoord : Extra middelen voor laagste lonen om werkloosheidsval te vermijden

De Ministerraad heeft vandaag een bijkomende analyse gemaakt van het sociaal akkoord dat afgelopen vrijdag, 30 januari, bereikt werd. We verwelkomen  dit akkoord ten zeerste in het belang van de …