Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Johan Van Overtveldt op 13 juni 2015, over deze onderwerpen: Fiscaliteit

De regering besliste eerder al een aantal maatregelen in te voeren ten voordele van de horeca-sector.  Flexijobs zullen zorgen voor een lagere loonkost en een grotere flexibileit.  Ook het aantal goedkope overuren, waarbij het brutoloon gelijk is aan het nettoloon en er dus geen sociale- of fiscale …

Door Johan Van Overtveldt op 29 mei 2015, over deze onderwerpen: Belastingen, Fiscaliteit

De federale regering keurde vandaag op voorstel van de Minister van Financiën een voorontwerp van wet goed dat de Federale Overheidsdienst Financiën toelaat om rekeningen van buitenlanders op te vragen bij Belgische financiële instellingen, en om deze vervolgens ter beschikking te kunnen stellen aan …

Door Johan Van Overtveldt op 27 mei 2015, over deze onderwerpen: Belastingen, Fiscaliteit

Vanaf deze week helpt de Federale Overheidsdienst Financiën voor het eerst doven en slechthorenden met het invullen van hun belastingaangifte. Ze kunnen die hulp krijgen op één van de 12 kantoren die specifiek daarvoor voorzien werden.  Dat zijn er 6 in Vlaanderen, 5 in Wallonië en 1 in Brussel. De …

Door Johan Van Overtveldt op 21 mei 2015, over deze onderwerpen: BTW, Fiscaliteit

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een belangrijke wijziging goed betreffende de BTW-plicht voor bedrijven. Door deze uitbreiding wordt het plafond aan jaaromzet waaronder kleine ondernemingen en verenigingen moeten vallen om vrijstelling te genieten …

Door Johan Van Overtveldt op 21 mei 2015, over deze onderwerpen: Belastingen, Fiscaliteit

De regering heeft het ontwerp van Programmawet goedgekeurd.  Dit ontwerp omvat 10 grote fiscale maatregelen die nu in uitvoering worden gebracht en die zullen zorgen voor een grotere fiscale rechtvaardigheid. Het kabinet Financiën heeft de afgelopen maanden aan hoge snelheid en simultaan aan …

Door Johan Van Overtveldt op 20 mei 2015, over deze onderwerpen: Fiscaliteit, KMO-beleid

De FSMA, die toezicht houdt op de financiële diensten en markten, heeft een aantal banken tot een regeling verplicht in het voordeel van  KMO’s die  ingewikkelde rentederivaten (renteswaps) hadden gekocht. Daar hadden Minister van Economie Peeters, Minister van Financiën Van Overtveldt en Minister …