Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Johan Van Overtveldt op 15 november 2023

Van alle 705 Europese Parlementsleden is Johan Van Overtveldt dit jaar de meest invloedrijke. Dat blijkt uit de EU Influence Index die jaarlijks wordt gepubliceerd. Volgens het internationale communicatiebureau BCW, dat de index uitgeeft, heeft Johan als voorzitter van de EU-Begrotingscommissie …

Door Geert Bourgeois, Johan Van Overtveldt, Sofie Joosen op 8 november 2023

De Vlaamse boer heeft dringend nood aan meer marktmacht. Dat is de conclusie in het plan van Europarlementsleden Geert Bourgeois en Johan Van Overtveldt en Vlaams Parlementslid Sofie Joosen. Ze bepleiten de mogelijkheid voor landbouwers om zich te verenigingen in productenorganisaties, zodat ze een …

Door Johan Van Overtveldt op 18 oktober 2023

Tijdens de plenaire vergaderingen van het Europees parlement in Straatsburg werd de opmaak van de begroting voor 2024 besproken. Johan Van Overtveldt, voorzitter van de Begrotingscommissie, pleitte in zijn tussenkomst voor een verscherpte controle op de Europese middelen die naar de Palestijnse …

Door Johan Van Overtveldt op 4 oktober 2023

"Een grondige revisie van het Europees Financieel Meerjarig kader dringt zich op. Het is niet meer aangepast aan de noden en uitdagingen van vandaag, laat staan aan die van morgen", zo stelde Johan Van Overtveldt, voorzitter van de Commissie Begroting in zijn tussenkomst in het debat tijdens de …

Door Johan Van Overtveldt op 27 september 2023

Verscheidene Europese parlementsleden die zetelen in de commissie voor Economische en Monetaire zaken (ECON) vragen in een brief aan de Europese Centrale Bank om te wachten met de invoering van de digitale euro. “Er zijn nog heel wat onduidelijkheden, vooral over de toegevoegde waarde van de …

Door Johan Van Overtveldt, Geert Bourgeois op 15 september 2023

Aan de vooravond van het laatste politieke werkjaar van deze Commissie maken Europarlementsleden Geert Bourgeois en Johan Van Overtveldt zich grote zorgen over de staat van de Europese competitiviteit, het gebrek aan inspiratie en vooral daadkracht van de Europese Commissie. “Op deze manier dreigt …