Nieuws

Door Johan Van Overtveldt op 4 oktober 2023

"Een grondige revisie van het Europees Financieel Meerjarig kader dringt zich op. Het is niet meer aangepast aan de noden en uitdagingen van vandaag, laat staan aan die van morgen", zo stelde Johan Van Overtveldt, voorzitter van de Commissie Begroting in zijn tussenkomst in het debat tijdens de …

Door Johan Van Overtveldt op 27 september 2023

Verscheidene Europese parlementsleden die zetelen in de commissie voor Economische en Monetaire zaken (ECON) vragen in een brief aan de Europese Centrale Bank om te wachten met de invoering van de digitale euro. “Er zijn nog heel wat onduidelijkheden, vooral over de toegevoegde waarde van de …

Door Johan Van Overtveldt, Geert Bourgeois op 15 september 2023

Aan de vooravond van het laatste politieke werkjaar van deze Commissie maken Europarlementsleden Geert Bourgeois en Johan Van Overtveldt zich grote zorgen over de staat van de Europese competitiviteit, het gebrek aan inspiratie en vooral daadkracht van de Europese Commissie. “Op deze manier dreigt …