Nieuws

Door Johan Van Overtveldt op 14 juli 2021, over deze onderwerpen: Europees beleid

Woensdag stelt de Europese Commissie haar langverwachte “Fit For 55”-pakket voor. Dat klimaatpakket moet de EU in staat stellen om tegen 2030 minstens 55 procent minder CO2 uit te stoten. Om dit te bereiken komt er nieuwe wetgeving en een herziening van bestaande regels. “Na twee jaren van plannen …

Door Johan Van Overtveldt op 28 juni 2021, over deze onderwerpen: Europa, Infrastructuur en openbare werken, Mobiliteit en Openbare Werken, Waterwegen

Hoe kunnen we het aandeel van vervoer via binnenvaart fors opkrikken?  Daarover buigt de transportcommissie in het Europees parlement zich vandaag.  N-VA Europees parlementslid Johan Van Overtveldt onderhandelde mee over dit dossier:  “Vervoer via de binnenvaart is een essentiële schakel in …

Door Johan Van Overtveldt op 24 juni 2021, over deze onderwerpen: Energiebeleid, Europees beleid, Leefmilieu, Klimaat

De Europese N-VA-fractie zal de Europese klimaatwet die voorligt, niet goedkeuren. “Men gaat een engagement aan zonder de impact te kennen voor de lid- en deelstaten”, aldus Europees Parlementslid Johan Van Overtveldt. “Het is goed dat de EU een voortrekkersrol speelt voor een duurzame en …