Nieuws

Door Johan Van Overtveldt op 15 november 2023

Van alle 705 Europese Parlementsleden is Johan Van Overtveldt dit jaar de meest invloedrijke. Dat blijkt uit de EU Influence Index die jaarlijks wordt gepubliceerd. Volgens het internationale communicatiebureau BCW, dat de index uitgeeft, heeft Johan als voorzitter van de EU-Begrotingscommissie …

Door Geert Bourgeois, Johan Van Overtveldt, Sofie Joosen op 8 november 2023

De Vlaamse boer heeft dringend nood aan meer marktmacht. Dat is de conclusie in het plan van Europarlementsleden Geert Bourgeois en Johan Van Overtveldt en Vlaams Parlementslid Sofie Joosen. Ze bepleiten de mogelijkheid voor landbouwers om zich te verenigingen in productenorganisaties, zodat ze een …

Door Johan Van Overtveldt op 18 oktober 2023

Tijdens de plenaire vergaderingen van het Europees parlement in Straatsburg werd de opmaak van de begroting voor 2024 besproken. Johan Van Overtveldt, voorzitter van de Begrotingscommissie, pleitte in zijn tussenkomst voor een verscherpte controle op de Europese middelen die naar de Palestijnse …