Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Johan Van Overtveldt op 24 april 2015, over deze onderwerpen: Belastingen, Fiscaliteit

Er komt een fiscaal voordeel om investeringen in start-ups aan te moedigen.  Op die manier krijgen start-ups makkelijker toegang tot financiering. Het voordeel zal bestaan uit een belastingvermindering in de personenbelasting die een investeerder/natuurlijke persoon ontvangt, wanneer hij/zij …

Door Johan Van Overtveldt op 22 april 2015, over deze onderwerpen: BTW, Fiscaliteit

Zoals vermeld in het regeerakkoord, maakt deze regering een prioriteit van administratieve vereenvoudiging, ook voor wat de fiscale wetgeving betreft. Hierbij staat onder meer de evaluatie van de btw-regels met betrekking tot voorschotfacturen bovenaan de agenda. Volgens deze BTW-regels, die …

Door Johan Van Overtveldt op 14 april 2015, over deze onderwerpen: Fiscaliteit

De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft in 2014 positieve resultaten geboekt, zo blijkt uit het jaarverslag dat pas werd gepubliceerd. De Fiscale Bemiddelingsdienst is een autonome dienst waarop u beroep kunt doen bij een aanhoudend geschil met de federale belastingadministratie (FOD Financiën). Alle …

Door Johan Van Overtveldt op 23 maart 2015, over deze onderwerpen: BTW, Fiscaliteit

De btw die betaald wordt voor cateringkosten in het kader van publicitaire evenementen zal in de toekomst aftrekbaar worden. Deze kosten worden via de nieuwe maatregel aanzien als publiciteitskosten die dus ook als dusdanig zullen kunnen teruggevorderd worden. Hiermee komt de btw-administratie …

Door Johan Van Overtveldt op 19 maart 2015, over deze onderwerpen: Fiscaliteit, Sociaal akkoord

Vandaag heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd waardoor de koopkracht via maaltijdcheques zal stijgen. Dit voorstel houdt in dat vanaf 1 januari 2016 de werkgeversbijdrage voor maaltijdcheques zal verhogen van 5,91 naar 6,91 euro en het fiscaal aftrekbaar gedeelte voor de …

  •