“De digitale euro is een oplossing op zoek naar een probleem”, aldus Van Overtveldt. “Gezien de onzekerheid en onduidelijkheden die er nog heersen, roepen we op om de invoering ervan niet te overhaasten. Er is op dit moment te weinig bekend over de impact ervan. De ECB heeft tot op heden onvoldoende onderzocht wat de kostprijs zal zijn, wie hiervoor precies zal opdraaien, en wat dit finaal voor de eindgebruiker zal betekenen.”

Daarenboven moet het wetgevend kader rond de digitale munt nog vorm krijgen. De onderhandelingen daarrond moeten nog starten. “Het zou dus onkies zijn om die procedures te doorkruisen”, stelt Johan. De commissieleden vragen de ECB ook met aandrang om meer transparantie en democratisch toezicht door het Europees parlement en de Europese raad.