Franse druk haalt het van objectieve noden: N-VA stemt tegen verdeling Brexitfonds

Door Johan Van Overtveldt op 10 mei 2021, over deze onderwerpen: Europees beleid, Brexit
Europese vlag met Big Ben

De begrotingscommissie van het Europees Parlement heeft haar positie vastgelegd over de besteding van de middelen uit het Brexitfonds, het fonds van 5 miljard euro dat werd opgezet om de lidstaten te helpen bij het opvangen van de economische gevolgen van de Brexit. Daarin werd ook beslist om de verdeling van deze middelen tussen de lidstaten te wijzigen ten opzichte van het voorstel van de Commissie. Het resultaat is een forse verhoging voor Frankrijk, van een geraamde 481 miljoen euro naar 694 miljoen. Voor België blijft er 356 miljoen over, in plaats van de verwachte 378 miljoen.

Europarlementslid en voorzitter van de begrotingscommissie Johan Van Overtveldt noemt de nieuwe criteria en verdeling niet ernstig. “Met instructies rechtstreeks uit Parijs, heeft de Franse rapporteur van dit dossier een oplossing bereikt waarbij steun is gevonden bij derde landen om een meerderheid te behalen, maar waarbij de reële noden als gevolg van de Brexit uit het oog zijn verloren.”

Europese samenwerking slachtoffer van Franse belangen

Om die reden stemde Van Overtveldt dan ook tegen het voorstel. Het werd aangenomen in de commissie met 23 stemmen voor, 4 tegen en 12 onthoudingen. “Het is jammer om vast te stellen dat de solidariteit tussen lidstaten erg eenzijdig wordt bekeken. In het bijzonder wanneer er Franse belangen betrokken zijn. De Europese samenwerking is daar mee het slachtoffer van.  Objectieve oplossingen worden met gemak opzij geschoven en over de doeltreffendheid lijkt niemand zich zorgen te maken.“

Na de werkzaamheden in het Europees Parlement, moet er nog overeenstemming worden gevonden met de Raad om een finaal akkoord te bereiken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is