In de begroting werd gerekend op een stijging van de inkomsten met 5,8 procent. Op basis van de huidige resultaten en de vooruitzichten voor de laatste maanden zal dat cijfer echter eerder rond de zes procent liggen. De inkomsten uit directe belastingen zouden stijgen met 14,3 procent in plaats van de vooropgestelde 10,1 procent. De voorafbetalingen voor de vennootschapsbelasting en de bedrijfsvoorheffing presteren beter dan verwacht, de roerende voorheffing zit perfect op schema. De btw-ontvangsten (+ 3,6 procent) groeien ook stilaan naar het vooropgestelde doel (+ 4,7 procent). De extra accijnsinkomsten liggen dan weer dubbel zo hoog als begroot (2,6 procent tegenover 1,3 procent).

Maar vooral het breed gedragen economische herstel is positief nieuws voor minister Van Overtveldt: “Zo duiden de betere inkomsten uit de bedrijfsvoorheffing er duidelijk op dat de arbeidsmarkt aantrekt. En dat zal zich ook vertalen in meer koopkracht voor de burgers.”