Johan Van Overtveldt over Europese energiemaatregelen: “Prijsplafond gaat crisis niet oplossen”

Door Johan Van Overtveldt op 5 oktober 2022, over deze onderwerpen: Energiebeleid, Europees beleid
Johan Van Overtveldt

Het Europees Parlement stemde vandaag over een resolutie over de Europese inspanningen om de energiecrisis te lijf te gaan. De stemming volgt op de voorstellen die Commissievoorzitter von der Leyen deed bij haar State of the Union. Voor Europarlementslid Johan Van Overtveldt moet Europa dat moment aangrijpen om te investeren in nucleaire energie. Over een prijsplafond is hij sceptisch: “Dat gaat de crisis niet oplossen.”

“De huidige energiecrisis heeft Europa voor een groot stuk aan zichzelf te danken. Europa heeft decennialang berust in een economisch model dat gebaseerd is op goedkoop Russisch gas. Men onderschatte ook de omslag naar duurzame energieproductie, zowel in prijs als in tijd”, zegt Johan Van Overtveldt. Hij ondersteunt bijkomende investeringen in duurzame energie, maar benadrukt dat er geen plaats meer is voor grote plannen met een onduidelijke financiering. “Men zou dit moment moeten aangrijpen om te investeren in nucleaire energie, een duurzame bron die zekerheid en onafhankelijkheid biedt.”

Prijsplafond gaat crisis niet oplossen

Van Overtveldt heeft ook bedenkingen bij een prijsplafond. “Laten we eerlijk zijn: zo’n prijsplafond - waar de Belgische Vivaldi-coalitie grote voorstander van is - gaat deze crisis niet oplossen. Er zijn zelfs risico’s aan verbonden. Een plafond heeft maar zin als het gevoelig onder de marktprijs ligt. Dan is de vraag: welke leverancier gaat er leveren onder de marktprijs? Op die manier komt de bevoorradingszekerheid in het gedrang. Bovendien zal de overheid moeten instaan voor de kost van dat plafond, wat een extra gat zou betekenen in de al compleet lekgeslagen Belgische begroting.”

Afgunst

Het is volgens Van Overtveldt ook geen toeval dat de lidstaten die pleiten voor zo’n plafond niet meteen tot de economische en budgettaire koplopers behoren. “Die lidstaten worden nu geconfronteerd met hun eigen budgettaire situatie en zoeken een andere uitweg.” Tegelijk hebben diezelfde lidstaten zware kritiek op het energieplan dat Duitsland heeft aangekondigd. “Hallucinant”, zegt Van Overtveldt. “Duitsland heeft de voorbije jaren alle moeite gedaan om zijn begroting op orde te krijgen. En op het moment dat het die middelen wil aanwenden om burgers en bedrijven door de crisis te loodsen, wordt het in het verdomhoekje gezet, uit afgunst.”

Overwinstplan Van der Straeten leidt tot concurrentieel nadeel

Deze week werd ook duidelijk dat het overwinstregime voor de energiesector dat minister Van der Straeten in gedachten heeft, veel verder gaat dan het kader dat Europa heeft uitgetekend.  Het plafond zou een stuk scherper zijn, met een langere termijn. “België bevindt zich al niet in de meest benijdenswaardige positie.  Nu forser ingrijpen op de energiesector dan wat Europa voorstelt, kan later nog meer concurrentieel nadeel betekenen.  Op die manier komen we nog slechter uit de crisis.”

In de marge van de energiebesprekingen ondertekenden alle N-VA-Europarlementsleden een brief die de Europese instellingen vraagt om energie te besparen in de Europese gebouwen. De N-VA-delegatie steunt ook de vraag om – althans voorlopig – niet meer in Straatsburg te vergaderen en dus de maandelijkse verhuis te vermijden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is