Johan Van Overtveldt wil grondige revisie: "Europese begroting is een grabbelton”

Door Johan Van Overtveldt op 4 oktober 2023
Johan Van Overtveldt

"Een grondige revisie van het Europees Financieel Meerjarig kader dringt zich op. Het is niet meer aangepast aan de noden en uitdagingen van vandaag, laat staan aan die van morgen", zo stelde Johan Van Overtveldt, voorzitter van de Commissie Begroting in zijn tussenkomst in het debat tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg.

Van Overtveldt wijst erop dat er door de opeenvolging van de pandemie, de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne telkens opnieuw budgettaire vehikels in het leven geroepen werden die los staan van de reguliere begroting, en die bijgevolg ook onttrokken worden aan democratische, parlementaire controle. "Gebrek aan grondige controle zet de deur wagenwijd open voor oneigenlijk gebruik van fondsen, of erger."

Kritische doorlichting nodig

Van Overtveldt pleit voor een grondige revisie van de meerjarenbegroting met respect voor het parlement én voor de bevoegdheden van de lidstaten. "Lidstaten kunnen ook niet verlangen dat de EU steeds meer doet - voor het klimaat, voor Oekraïne, voor noem maar op - met dezelfde middelen. Net zo goed als de Europese instanties, met het Europees parlement op kop, niet kunnen blijven afwijzen dat er een kritische doorlichting van alle uitgaven komt!", zegt Johan.

Grabbelton

"De opmaak van het budget is te veel een grabbelton, met daarin voor elk wat wils." Van Overtveldt pleit dan ook voor de nodige verantwoordelijkheidszin, om zowel de inkomsten als de uitgaven grondig onder de loep te nemen. Het doel zou moeten zijn om de efficiëntie van de gebruikte middelen te toetsen en te verhogen en zo extra budgettaire- en financiële ruimte te creëren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is