Voor de financieminister bewijzen de uitgelekte geheime akkoorden meteen ook het belang van de ' doorkijktaks ' of ‘kaaimantaks’ die deze federale regering op poten wil zetten. Die nieuwe taks maakt dat vennootschappen opgericht in belastingparadijzen voortaan transparant worden behandeld: de fiscus zal kunnen kijken wat erin zit. Vandaag worden die vennootschappen enkel aangegeven en kijkt de fiscus er verder niet naar om. "Die taks is niet bedoeld voor echte fraude, daar hebben we genoeg instrumenten voor," verduidelijkt Van Overtveldt. "Wel geeft hij ons de middelen om zulke constructies in het buitenland toch aan een rechtvaardige belasting in ons land te onderwerpen. De N-VA was al langer van plan om zo'n taks in te voeren en deze onthulling sterkt ons alleen maar in de overtuiging om daarmee door te gaan.”

Minder belastingdruk helpt
Daarnaast onderstreept de N-VA-minister het belang van fiscale stabiliteit en het terugdringen van de fiscale druk, in de eerste plaats op arbeid, om dergelijke vormen van belastingontwijking verder terug te dringen. Hoe en in welke mate deze regering de belastingdruk vanaf volgend jaar wil doen dalen, lees je hier.

Recent zette minister Van Overtveldt reeds een belangrijke stap in de internationale strijd tegen de fiscale fraude, met de ondertekening van een akkoord over de automatische uitwisseling van fiscale gegevens.