Iedereen is overtuigd van de noodzaak van een duurzame transitie voor de Europese Unie. Maar die transitie moet meer zijn dan enkel duurzaam, ze moet ook de nodige zekerheid bieden, jobs vrijwaren en betaalbaar zijn”, zegt Johan Van Overtveldt die het dossier voor de N-VA-delegatie volgt.

Instabiele achtergrond

“We bevinden ons in een situatie van oorlog, geopolitieke onrust, met een energiecrisis en een zorgwekkend hoge inflatie. Tegen die bijzonder instabiele achtergrond wil de Commissie grote ambities realiseren. Die plannen kosten veel geld, en hebben een impact op burgers en bedrijven. Een impact die overigens amper in kaart gebracht wordt. Gaan we net nu de lasten voor burgers en bedrijven nog verzwaren?”

Haalbaar? Betaalbaar?

De N-VA-delegatie heeft herhaaldelijk gewezen op het ontbreken van een grondige impactanalyse, en stelt vast dat deze er nog steeds niet is. Bij elke maatregelen zou de EU zich de vraag moeten stellen of die voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Het klimaatfonds is nog een onzekere factor. “Er zijn voldoende andere fondsen voorhanden om hier te gebruiken. Vlaanderen zou trouwens een nettobetaler van dat klimaatfonds zijn”, stelt Johan Van Overtveldt. Onze Europarlementsleden maken zich ook zorgen over de plannen rond het emissiehandelssysteem, dat een nefaste impact zal hebben op de elektriciteitsprijzen voor de burgers. 

Te driest

Het principe ‘Koolstof zonder grenzen’ steunt de N-VA wel. De EU wil dat ingevoerde producten voor hun koolstofemissies evenveel betalen als voor binnenlandse producten. “Maar de EU gaat hier te driest te werk. Dit is nog vrij onbekend terrein en er dreigt een ernstig concurrentienadeel voor onze exporterende bedrijven tegenover bedrijven die in hun eigen land geen emissies moeten betalen.”

De gevraagde uitstootvermindering van – 35 naar -47 % voor België is volgens Johan Van Overtveldt onhaalbaar. “We pleiten resoluut voor een betere en eerlijkere spreiding tussen de lidstaten. 

Politieke moed

“De ambities van de Europese Commissie zijn op meerdere vlakken torenhoog, en het Europees Parlement heeft vaak de neiging om er nog een schep bovenop te doen. Ik wil waarschuwen voor de haalbaarheid en betaalbaarheid, en voor jobs die in het gedrang kunnen komen. De beschikbare middelen zijn niet eindeloos, moeilijke keuzes zijn onvermijdelijk. En het zou van politieke moed getuigen om dat ook eerlijk te zeggen.”, besluit Van Overtveldt.
 

Onderwerpen