N-VA keurt verbeterde natuurherstelwet goed

Door Geert Bourgeois, Johan Van Overtveldt op 12 juli 2023
milieu natuur plantje

De N-VA is voorstander van het behoud van de biodiversiteit en onze natuurgebieden en is tevreden dat het onaanvaardbare voorstel van commissaris Timmermans door het Europees Parlement grondig bijgesteld is. “Dat was een typisch top-down voorstel met dwangmatige resultaatsverbintenissen dat bovendien geen rekening hield met de grote diversiteit van de verschillende regio’s. Het dichtbevolkte Vlaanderen met zijn enorme ruimtelijke verrommeling is de Morvan niet”, aldus de voorzitter van de Europese N-VA-fractie Geert Bourgeois.

Groot draagvlak

Het bijgestuurde voorstel zal kunnen steunen op een groot draagvlak voor natuur en biodiversiteit zonder landbouw-, bouw- en economische activiteiten te hypothekeren. Ook Europarlementslid Johan Van Overtveldt reageert tevreden: “De nu goedgekeurde amendementen vertalen de evenwichtige positie van de Raad. De voor ons cruciale bijsturingen zijn daarbij dat er sprake is van een inspanningsverbintenis, dat het verslechteringsverbod is afgezwakt en dat er rekening is gehouden met de specifieke sociaaleconomische eigenschappen van regio’s, zoals de bevolkingsdichtheid. En tot slot dat de doelstelling voor natuurherstel een doelstelling van de voltallige Unie is en niet voor elke lidstaat apart geldt.” 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is