Interne markt voltooien voor welvaart en jobs

De EU moet meer dan ooit resultaten leveren, zegt N-VA-delegatieleider Geert Bourgeois. Hij dringt aan op het voltooien van de interne markt, de beste hefboom voor welvaart en jobs. “De interne markt moet opnieuw in het hart van de besluitvorming komen. Het voltooien van onze interne markt met een digitale, transport-, energie- en kapitaalmarktenunie is de beste garantie voor onze welvaart en jobs.” Bourgeois waarschuwt echter voor een Europese “Passe Partout”. “De Unie moet de bevoegdheden van haar lid- en deelstaten meer dan ooit respecteren. Eenheid in verscheidenheid blijft hét devies.”

Geen Europese eenheidsworst of sociaal keurslijf

Een heel andere vraag is of de Europese Unie de lidstaten Europese eenheidsworst moet opdringen. Het N-VA-antwoord op die vraag is duidelijk: neen! Dat we aan opwaartse sociale convergentie moeten werken, staat buiten kijf, maar de N-VA betreurt dat de EU haar lidstaten steeds meer in een sociaal keurslijf wil dwingen. Sociaal en arbeidsmarktbeleid zijn bevoegdheden van de lid- en deelstaten, en met goede redenen. De behoeften, uitdagingen en verwachtingen zijn immers sterk lokaal gebonden.

Geert Bourgeois beklemtoont dat arbeidsmarkt- en sociaal beleid zo dicht mogelijk bij de burger moeten worden gevoerd. “De lidstaten moeten bovendien voldoende ruimte behouden om eigen sociaaleconomische prioriteiten te stellen. We willen geen Transfer- laat staan een Schuldenunie. De interne markt is de beste hefboom voor opwaartse sociale convergentie.”

HERA: zoveelste nieuwe Europese instelling

Commissievoorzitter von der Leyen kondigde ook de oprichting van een nieuwe Europese instelling aan. HERA, de autoriteit voor noodsituaties op gezondheidsgebied, zou moeten gaan waken over eventuele toekomstige gezondheidscrisissen. Johan van Overtveldt stelt zich vragen bij HERA. "De EU was niet klaar voor de pandemie die ons getroffen heeft. De impact op burgers en de socio-economische gevolgen waren groot. Vanzelfsprekend moeten daar lessen uit getrokken worden. De vraag is echter of een zoveelste nieuwe Europese instelling daar het antwoord op is. Deze nieuwe instelling zou gepaard gaan met een prijskaartje van zes miljard euro. Waar zullen die middelen vandaan komen? Ik roep op om bestaande instellingen zoals het Europees Geneesmiddelen Agentschap en het Europese Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding te versterken. We moeten streven naar meer efficiëntie in het Europese huis, in plaats van opnieuw koterijen bij te bouwen.”

EU moet wereldspeler in handel, vrede en stabiliteit zijn

Tot slot moet de EU meer dan ooit een Global Actor zijn inzake handel, vrede en stabiliteit, zegt Assita Kanko. Naast het verzekeren van onze welvaart dient ze haar burgers en jobs te beschermen met onder meer een migratiepact, sterke cyberveiligheid en antidumpingmaatregelen. “De kritische ondertoon van de EU ten aanzien van China of Rusland is goed. Alleen bestaat dat helaas maar op papier en vertaalt het zich zelden in concrete acties en resultaten. Een strategie zonder actieplan is een wens. Dat gaat niets veranderen. Het is daarom noodzakelijk dat de EU-strategie niet alleen actiemiddelen inhoudt maar ook tot echte actie leidt. Een open strategische autonomie van de EU moet toelaten om met de geopolitieke spelers als Rusland of China samen te werken met verdediging van onze Europese kernwaarden.”