“De vooruitzichten voor ons land blijven stabiel, de werkloosheid neemt af en de private jobcreatie trekt aan”, vat Van Overtveldt samen. “Dat is een bewijs dat het project van deze regering voor meer concurrentiekracht en duurzame jobs werkt. Bovendien blijven we weg van het strafbankje waarop ons land in een niet zo ver verleden nog terechtkwam.”

Breuk met het verleden

Voor 2015 ziet de Commissie een structurele verbetering van de begroting met 0,5 procent van het bbp. Daarmee staat België op de eerste plaats in de eurozone. “In de cijfers van de Europese Commissie zien we bovendien dat de private consumptie gevoelig stijgt ten opzichte van de voorgaande jaren”, merkt Van Overtveldt op. “En ook het reële beschikbaar inkomen stijgt. Maatregelen in het voordeel van de concurrentiekracht, zoals de indexsprong en de loonmatiging, worden immers gecompenseerd door belastingverlagingen.”

De Europese Commissie ziet ten slotte ook een gunstig evoluerend investeringsklimaat in ons land. Ook de export verbetert sterk dankzij de verbeterende competitiviteit. En de handelsbalans is eindelijk weer positief. “Ook dat is een breuk met het verleden,” besluit de minister.

Onderwerpen