Zuhal Demir vroeg alvast namens de Vlaamse Regering formeel aan de Europese Commissie om de discussie over de doelstellingen van 2040 op te schorten en te focussen op het vele werk dat vandaag de dag op de plank ligt om eerdere engagementen waar te maken. De Europese Commissie zet echter door en lanceert vandaag -90% als nieuwe klimaatdoelstelling voor 2040.

Aanzienlijke uitstootvermindering in Vlaanderen

De Vlaamse regering heeft de voorbije jaren duidelijk gemaakt dat ze gaat voor doorgedreven acties op het terrein die eindelijk moeten leiden tot de aanzienlijke uitstootvermindering van -40% tegen 2030, gecombineerd met de broodnodige investeringen in klimaatadaptatie zoals de Blue Deal en het klimaatadaptatieplan om Vlaanderen weerbaar te maken tegen extreme weersomstandigheden. De resulteerde vorig jaar nog in een geactualiseerd klimaatplan.

Blinde Europese focus

Toch hield dat de Europese Commissie niet tegen om al over de (hogere) CO2-doelstellingen van 2040 te beginnen. Tot onbegrip van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, die eerder al de blinde focus op steeds hogere doelstellingen hekelde, die vooral als afleidingsmaneuver dienen voor gebrek aan realisaties.

Vivaldi wél akkoord

Tijdens een publieksconsultatie op Europees niveau over de EU 2040 klimaatdoelstelling vorig jaar liet Demir al van zich horen. De Vlaamse Regering liet formeel aan de Europese Commissie weten dat ze het een slecht idee vindt om de discussie over 2040 te voeren. Elke lidstaat heeft bovendien al een langetermijnstrategie voor 2050 sinds enkele jaren. Met die inspraak werd geen rekening gehouden. Wellicht komt dat omdat de federale regering wél nieuwe klimaatdoelstellingen verwelkomde bij monde van premier De Croo en minister Zakia Khattabi.

Verstikkend opbod

Ook Europees Parlementslid Johan Van Overtveldt reageert verontwaardigd: "Het is duidelijk gebleken dat de huidige doelstellingen al te ambitieus zijn. Burgers en bedrijven kunnen niet meer volgen. Bedrijven trekken weg en de kostprijs voor de burger blijft stijgen. En nu wil men daar nog een schep bovenop doen. Het opbod aan klimaatdoelstellingen moet stoppen! Het maatschappelijk draagvlak verdwijnt aan een rotvaart, de steun voor politiek extremisme neemt toe, en de EU prijst zich uit de internationale markt. Dit gaat jobs en koopkracht kosten. De blinde ambitie van de Commissie is nefast voor de economie, de democratie en uiteindelijk ook voor het klimaat."