Nieuws

Door Johan Van Overtveldt op 23 mei 2023, over deze onderwerpen: Europees beleid

Het Europees Parlement neemt maatregelen om het aanvullend pensioenfonds van het parlement budgettair in te perken. “Een stap in de goede richting, maar onvoldoende”, zegt Johan Van Overtveldt, voorzitter van de EU-commissie Begroting. Hij waarschuwde de voorbije jaren meermaals voor de financiële …

Door Johan Van Overtveldt op 10 mei 2023, over deze onderwerpen: Europees beleid

Europees Parlementslid en voorzitter van de Europese begrotingscommissie stuurt een serieuze waarschuwing richting de Europese Commissie. Als er straks niets fundamenteels verandert, dreigt de EU onvoldoende middelen te hebben om de intrestlasten op haar leningen te kunnen betalen. “Ik waarschuw …

Door Johan Van Overtveldt op 18 april 2023, over deze onderwerpen: Europees beleid

Het Europees parlement stemde deze week over het Europese pakket aan maatregelen om de CO2-uitstoot verder te doen dalen, het zogenaamde Fit For 55-plan. De N-VA-fractie toont zich kritisch en bezorgd en zal zich bij bepaalde onderdelen dan ook onthouden. “We zijn net als iedereen overtuigd van de …