Volgens EU Matrix heeft Johan zijn vijfde plaats te danken aan ‘zijn voorzitterschap van de Begrotingscommissie en zijn functie in het Bureau van de ECR-fractie. Hij heeft zijn invloed versterkt door de rol van rapporteur op zich te nemen voor belangrijke wetgevingsprocedures, met name op het gebied van economische en budgettaire zaken.’

Beste wetgevende werk

Ook vorig jaar viel Johan Van Overtveldt in de prijzen, toen hij door VoteWatchEurope werd uitgeroepen tot zesde meest invloedrijke politicus. Ook toen viel zijn wetgevend werk in de goede smaak, iets waarvoor hij dit jaar zelfs als beste parlementslid werd bekroond.

Elke dag hard werken met team

In een eerste reactie bedankt Johan vooral zijn team: “Het is een hele eer om samen met mijn team elke dag hard te mogen werken aan vaak pittige dossiers.”

Onderwerpen