Johan Van Overtveldt unaniem verkozen als voorzitter Europese begrotingscommissie

Door Johan Van Overtveldt op 10 juli 2019, over deze onderwerpen: Europees beleid
Johan Van Overtveldt

Voormalig minister van Financiën en huidig Europarlementslid Johan Van Overtveldt werd woensdag unaniem verkozen als voorzitter van de commissie Begroting in het Europees Parlement. Als commissievoorzitter kan Van Overtveldt meteen aan de slag op een cruciaal moment in de budgettaire cyclus van de EU. Er wordt immers volop onderhandeld over het meerjarig financieel kader (MFK), de langetermijnbegroting van de EU.

“Het is een eer om de werkzaamheden van deze belangrijke commissie in goede banen te mogen leiden”, zegt Johan Van Overtveldt. “De volgende maanden worden belangrijk voor de financiering van de EU en de keuzes die gemaakt zullen worden in de richting van bijvoorbeeld investeringen en onderzoek en ontwikkeling. Het is ook het moment om een analyse te maken van de efficiëntie waarmee de Europese middelen aangewend worden. De onderhandelingen over het meerjarenplan met de lidstaten zullen een uitdaging zijn. Ik denk dat mijn ervaring als gewezen minister en de vele contacten met Europese en internationale instellingen daarbij van nut kunnen zijn.”

Naast voorzitter van de begrotingscommissie is Van Overtveldt ook permanent lid van de commissie Economische en monetaire zaken (ECON) en plaatsvervangend lid van de commissie Vervoer en toerisme (TRAN).

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is