Geert Bourgeois, N-VA-delegatieleider in het Europees Parlement: “Tegenvallende groeicijfers, hoge inflatie, geopolitieke spanningen, protectionistische tendensen, ... Onze Europese welvaart komt steeds meer onder druk te staan. In deze geopolitiek onstabiele tijden dient de EU haar ‘core’ net nog meer te versterken om een tik van buitenaf beter te kunnen opvangen. Voor open economieën als Vlaanderen is het cruciaal dat we competitief blijven, maar een Europese competitiviteitsagenda heb ik sinds de aanvang van deze Commissie gemist. Ik hoop van harte dat Commissievoorzitster von der Leyen in haar laatste maanden alsnog met een plan komt. Het is nu echt vijf voor twaalf.”

Johan Van Overtveldt, voorzitter van de Budget Commissie in het Europees Parlement: “De Europese Unie moet stabiliteit garanderen, over de beleidsdomeinen heen. Gaande van geopolitieke afwegingen, over het beschermen van koopkracht, tot het aantrekken en vasthouden van investeringen. De EU is daar onvoldoende in geslaagd. Meer nog, ze heeft de onzekere context versterkt, door zichzelf onhaalbare doelstellingen op te leggen, zoals met de Green Deal. Of door zich vast te rijden in dogma’s en taboes, waardoor kernenergie bijvoorbeeld niet de plaats krijgt die ze verdient in een duurzame en solide energiemix.”

Zij zien onder meer volgende vijf prioriteiten:

1. Stop de regeldruk

De regeldruk voor onze ondernemers en burgers moet dringend verminderen. Ik roep op om het ‘one in one out’ principe van de Commissie Juncker opnieuw ter harte te nemen. Laat elke nieuwe regel gepaard gaan met het schrappen van een oude regel en geef zo meer zuurstof en vertrouwen aan onze burgers en ondernemers.

2. Snellere vergunningen

Elk investeringsdossier, publiek en privaat, botst op ellenlange procedures, bezwaren en betwistingen. De vergunningsprocedures moeten sneller en eenvoudiger en niet alleen voor investeringen in het kader van de Green Deal.

3. EU-budget van de 21ste eeuw

Twee derde van het Europees budget gaat nog altijd naar cohesie en landbouw. Dat laatste zonder dat de boer er beter van wordt. De focus moet liggen op onderzoek en ontwikkeling, innovatieve investeringen en grensoverschrijdende infrastructuur. We hebben nood aan een budget van de 21ste eeuw.

“Bovendien is de budgettaire context door de geopolitieke evoluties en de nasleep van de gezondheids- en energiecrisis drastisch gewijzigd. Het Financieel Meerjarenkader (MFF) volstaat lang niet meer om alle deze –huidige en toekomstige- uitdagingen op te vangen en is dringend aan revisie toe. Ik roep de Commissie en de Raad op om niet te talmen, er is geen tijd te verliezen. Het Parlement is klaar om aan de slag te gaan”, aldus Johan Van Overtveldt.

4. Voltooi, versterk en vrijwaar de interne markt

We vieren dit jaar 30 jaar interne markt. Die creëerde 56 miljoen jobs en 9 procent groei. Een voltooiing van de markt (energie, kapitaal, transport en digitale markt) zou nog eens 12 procent groei van het bbp opleveren.

De voltooiing van de interne markt moet bovendien samengaan met een betere handhaving. Het vrije verkeer van personen en goederen moet worden gewaarborgd. Feitelijk protectionisme van grote lidstaten kan geen plaats hebben in een interne markt. Deze Commissie kijkt hier van weg.

Om net dat gelijk speelveld te beschermen is het cruciaal dat de Commissie de versoepeling van de staatsteunregels terugschroeft. Kleine lid- en deelstaten zoals Vlaanderen ondervinden hier nu al de gevolgen van: nieuwe, grote investeringen gebeuren nu in hoofdzaak in Duitsland en Frankrijk.

5. Sluit meer handelsverdragen

Inzake handelsverdragen is het beleid van deze Commissie teleurstellend. Tot nu toe is alleen dat met Vietnam geratificeerd. We hebben dringend meer handelsverdragen nodig, onder andere om onze aanvoerlijnen te diversifiëren.

“Ik roep ook op tot meer pragmatisme. Het wordt steeds belangrijker om ook het geopolitieke, strategische belang af te wegen bij het sluiten van partnerschappen in plaats van eenzijdig de kar met allerlei voorwaarden te overladen”, besluit Geert Bourgeois, tevens INTA-coördinator voor ECR.