De tekst veranderde in de loop van de procedure, na onderhandelingen tussen het parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie, meermaals van gedaante op vlak van verbintenissen en impact.

Onvoorspelbare impact
Van Overtveldt zag in de oorspronkelijke positie van het parlement (juli 2023) verbeteringen ten opzichte van de voorstellen van de Europese Commissie die veel verder gingen, maar wijst op de impact van wat er finaal werd goedgekeurd. "Tot en met 2030 zijn de effecten te overzien, omdat ze beperkt zijn tot Natura-2000 gebieden. Maar daarna wordt de impact groter en onvoorspelbaar, met name voor landbouw en industrie.  Het toepassingsgebied wordt op dat moment veel breder en zal impact hebben op de vergunningszekerheid voor landbouwbedrijven, en bedrijven in het algemeen."

Juridische problemen
Johan Van Overtveldt waarschuwt ook voor juridische problemen: "Er is veel onduidelijkheid omtrent de inspanningsverbintenissen, en wat die precies betekenen voor de lidstaten. Hierdoor riskeert men terecht te komen in een juridisch moeras, wat opnieuw zal wegen op de rechtszekerheid."

Soelaas in Europese Raad?
"De sociaal-economische impact is gewoon te groot. Daarom konden we dit onmogelijk steunen. Hopelijk kan de bespreking in de Europese Raad nog soelaas en redelijkheid brengen", besluit Van Overtveldt.

 

Onderwerpen