N-VA steunt Europese klimaatwet niet

Door Johan Van Overtveldt op 24 juni 2021, over deze onderwerpen: Energiebeleid, Europees beleid, Leefmilieu, Klimaat
Europese vlag in het groen

De Europese N-VA-fractie zal de Europese klimaatwet die voorligt, niet goedkeuren. “Men gaat een engagement aan zonder de impact te kennen voor de lid- en deelstaten”, aldus Europees Parlementslid Johan Van Overtveldt. “Het is goed dat de EU een voortrekkersrol speelt voor een duurzame en innovatieve energietransitie. Maar voor ons moet het klimaatbeleid welvaart en concurrentiekracht centraal stellen. We moeten de socio-economische effecten kennen van de doelstellingen die nu voorliggen. Daar wijzen we al ruim een jaar op.”

Sommige lidstaten beseffen dat nu ook en vragen zo’n impactbeoordeling per land. Al blijft het volgens Johan Van Overtveldt bizar dat men die vraag stelt nadat men akkoord is gegaan met de aanscherping van het 2030-doel (een vermindering van de CO2-uitstoot met minstens 55 procent tegen 2030). “Hoe gaan we die inspanningen op een kostenefficiënte manier verdelen? En wat met de sociale impact? Ons pleidooi voor een haalbaar en betaalbaar klimaatbeleid blijft overeind”, zegt Van Overtveldt, die ook nog wijst op de paradoxale houding van de paars-groene regering: “De klimaatambities van het federale regeerakkoord zijn torenhoog. Tegelijk sluit deze federale regering koolstofvrije kernenergie uit, met nefaste gevolgen voor de economie én de belastingbetaler.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is