N-VA verbijsterd over groene machtsgreep Europese Commissie

Door Johan Van Overtveldt op 4 maart 2020, over deze onderwerpen: Europa, Europees Parlement, Europese Commissie

Ambitie zonder effectbeoordeling.

Vandaag stelde de Europese Commissie haar veelbesproken Klimaatwet voor. Daarmee wil ze het doel om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken en de weg er naartoe, wettelijk verankeren. 
Europees parlementslid Johan Van Overtveldt (N-VA) reageert bezorgd: 

“Positief is dat dit kader een richting aangeeft, wat hopelijk ook zekerheid kan creëren voor investeerders. Maar het voorstel gaat vooral over ambitie op lange termijn, zonder dat er al duidelijkheid is over concrete maatregelen op korte en middellange termijn, omdat de noodzakelijke effectbeoordeling (sociale- en economische gevolgen) daartoe ontbreekt. Er is dus ambitie, maar de onderbouw ontbreekt.
 

Hold up.

De Commissie stelt voor om vanaf 2030 het traject richting klimaatneutraliteit door te voeren via zogeheten “gedelegeerde handelingen”. Dat is uiterst controversieel want daardoor zet de Commissie zowel de Raad van Ministers als het Europees parlement grotendeels buitenspel. Van Overtveldt reageert verbijsterd: 
“Dit is een hold up.  De Commissie lijkt hiermee moeilijke discussies uit de weg te willen gaan. Denkt de Commissie het draagvlak voor klimaatmaatregelen in de lidstaten te verhogen, door aan achterkamerpolitiek te doen en alles van bovenaf op te leggen? Dit lijkt erg op de verklaringen die Commissaris Timmermans deed over de Green Deal; die zal en moet er volgens hem doorgeduwd worden, met of zonder financiering. Ik twijfel sterk of deze “gedelegeerde handelingen” juridisch standhouden. Onze groep is van plan juridisch advies te vragen hierover bij de diensten van het Parlement”

 

Alle oplossingen bekijken.

De N-VA onderschrijft de nood aan een duurzame transformatie en de hoogdringendheid van globale klimaatactie, benadrukt Van Overtveldt. “Vlaanderen ondersteunt de doelstelling van een klimaatneutraal Europa tegen 2050 en heeft in de Vlaamse Klimaatstrategie 2050 al aangekondigd zelf 85% CO2-vermindering te kunnen bijdragen.”

Evenwel ijvert de N-VA ervoor om ambitie steeds te koppelen aan pragmatiek, werk te maken van gedegen effectbeoordelingen, innovatie centraal te stellen én daarbij alle oplossingen in acht te nemen: In een klimaatneutraal Europa zal kernenergie noodzakelijk blijven in de energiemix. Ook doorbraken in de biotechnologie moeten een kans krijgen. Ik merk dat er toch nog heel wat taboes zijn, waardoor bepaalde technologieën die deel kunnen uitmaken van de oplossing, worden genegeerd. Een open vizier is nochtans noodzakelijk want een succesvol klimaatbeleid kan geen beleid van opoffering zijn, maar wel een beleid dat welvaart centraal stelt.” 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is