De nieuwe regels hebben ook als doel structurele hervormingen en groei verder aan te moedigen, en bieden meer flexibiliteit voor investeringen in bijvoorbeeld defensie en energievoorziening. 

Ingrijpen wanneer nodig

Johan Van Overtveldt, die ook voorzitter is van de Commissie Begroting in het Europees parlement, verwelkomt de nieuwe begrotingsregels: “Begrotingsregels moeten zorgen voor gezonde overheidsfinanciën, zodat toekomstige generaties niet opgezadeld worden met de gevolgen van overmatige schuldopbouw. Men moet ingrijpen wanneer de begroting van een lidstaat compleet ontspoort, zoals dat in België momenteel helaas het geval is. Bovendien kan een monetaire unie simpelweg niet overleven zonder budgettaire discipline.”

Moed

Van Overtveldt vindt dat de aanpassing van de regels wel degelijk een meerwaarde kan betekenen, tenminste in theorie.  De doeltreffendheid van de regels staat of valt voor hem immers met het toepassen ervan. “De nieuwe begrotingsregels kunnen de nodige discipline opleggen, maar enkel als de Commissie de moed heeft om de stok achter de deur te gebruiken wanneer dat echt nodig is, en daar vrees ik een beetje voor.  De ervaring uit het verleden leert ons immers dat dit vaak niet gebeurt.”
 
De N-VA stemde voor de nieuwe regels, en zal de concrete toepassing opvolgen en evalueren.

Onderwerpen