Oplossing voor fiscaal nadeel grensarbeiders

Door Johan Van Overtveldt op 29 december 2017, over deze onderwerpen: Werken, Belastingen, Financiën
Vader en dochter

Gezinnen waarvan één ouder in het buitenland werkt, genieten voortaan automatisch van de meest voordelige belastingvermindering voor kinderen ten laste. Daarmee werkt minister van Financiën Johan Van Overtveldt een jarenlange ongelijkheid voor grensarbeiders weg. “Als dat voordeliger is, verhogen we de belastingvrije som voor de partner met het laagste inkomen in plaats van die met het hoogste inkomen”, zegt de minister. “Of je nu getrouwd bent of samenwoont, maakt voortaan geen verschil meer uit.”

Automatisch de voordeligste berekening

De belastingvermindering voor kinderen ten laste wordt in principe verleend aan de partner met het hoogste inkomen. Maar als die over de grens werkt, levert dat geen fiscaal voordeel op omdat dit buitenlandse inkomen in België sowieso niet belast wordt. Voor feitelijk samenwonenden was dit geen probleem omdat zij zelf kunnen kiezen wie van beiden de kinderen fiscaal ten laste neemt. Gehuwden en wettelijk samenwonenden hadden echter geen keuze.

“Die ongelijkheid werken we nu weg”, zegt Johan Van Overtveldt. “De FOD Financiën zal voor de betrokken gezinnen steeds zelf de berekening maken om na te gaan bij wie de kinderen het beste ten laste worden genomen. Daardoor genieten grensarbeiders automatisch van de voordeligste berekening.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is