Niet-Europese migratie kost veel belastinggeld

Uit de studie blijkt dat niet-Europese migratie handenvol belastinggeld kost, zéker bij de eerste generatie. Kamerlid Theo Francken benadrukt dat dat ook geldt voor de tweede generatie: “In de perstekst van de Nationale Bank van België wordt gezegd dat het resultaat bij de tweede generatie netto positief is, maar dat ligt aan het feit dat de tweede generatie nog jonger is.”

De tweede generatie wordt natuurlijk ook ouder en wanneer men ouder wordt, stijgen de kosten voor de overheid in termen van gezondheidszorg en pensioen. “Men vergelijkt op die manier appelen met peren. We moeten de gehele kost over het gehele leven bekijken via de Net Present Value. Dat wil zeggen dat we moeten kijken naar de verdisconteerde waarde van toekomstige kosten en inkomsten, zoals bij de meeste economische impactstudies gebeurt”, legt Kamerlid Francken uit.

Belangrijke elementen uit de studie

Daarnaast geeft de studie duidelijk aan dat gezinshereniging en asielmigratie de ‘duurste’ migratiekanalen zijn. Ook is het een grote hiaat in de migratiestudie dat de kostprijs van illegaliteit niet wordt berekend. Dat is een miljardenfactuur, zeker ook als je extra investeringen in veiligheid en justitie erbij telt. “Bovendien spreekt de NBB over een positieve invloed van migratie op het bbp. Dat is natuurlijk macro-economisch. Tijdens de grote Europese asielcrisis van 2015-2016 steeg het bbp van Duitsland fors wegens extra miljardenuitgaven voor asielopvang, bed, bad, brood en begeleiding.  Maar ondertussen zagen we wel een daling van het bbp per capita en dus een individuele verarming van de Duitser. In mijn boek ‘Continent zonder grens’ heb ik hieraan een hoofdstuk gewijd”, zegt Francken.

Aanpak drastisch veranderen

Deze studie toont in elk geval aan dat het essentieel is om in te blijven zetten op een hogere werkzaamheidsgraad en betere opleiding en vorming voor de migranten die hier al zijn. Daarnaast pleiten wij voor strengere migratiewetten en het hanteren van een Australisch asielmodel tégen illegale migratie.